Därför är viltkött nyttigt

Därför är viltkött nyttigt

Av allt kött som äts i Sverige är 4% viltkött och vildsvin är det vilt som ökar mest. Älgen står för den största andelen som vi äter.

 • Av allt kött som äts i Sverige är 4% viltkött.
 • Cirka 300 000 svenskar jagar. De bidrar till att 20 000 ton viltkött hamnar på svenska matbord.
 • Vildsvinet är det vilt som ökar mest, 2018 åt vi ungefär 2400 ton vildsvinskött.
 • Älgen står för den största andelen viltkött. Vi äter varje år 11 000 ton älgkött.
 • 70% av alla svenskar äter vilt minst en gång om året. 59% vill gärna äta mer viltkött.
 • Viltkött håller längre frysen än annat kött eftersom det är så magert. Två-tre år i frysen är inga problem för en fryst rådjursstek, hjortfilé  eller älgbog. Vildsvinskött är däremot lite fetare och hållbarheten är bara 1-2 år.
 • Nästan 300 000 svenskar jagar och Sverige är världens bästa nation när det gäller att ta tillvara på viltet.
 • Sverige har en fin och livskraftig viltstam efter många decenniers genomtänkt viltvård av landets jägare. Jaktlagstiftningen ser till att avskjutningen begränsas så att antalet djur hela tiden är i balans med naturen.
 • Vilt en förnyelsebar svensk naturresurs, som varje år beskattas hållbart, varsamt och kontrollerat.

Magert och naturligt nyttig

 • Viltkött innehåller högre halt av mineraler än annat kött, speciellt järn och zink.
 • Viltkött är klimatsmart mat. Djuren betar inte på bearbetad mark och har inte transporterats långväga.
 • Viltkött är magert och proteinrikt. Det lilla fett som finns i köttet har högre halt av Omega-3 än vad fett från tamboskap har.
 • Viltkött är fritt från antibiotika, färgämnen, nitrit och andra främmande tillsatser.
 • Viltkött är det mest miljövänliga kött vi kan äta – enligt SLUs köttguide.
 • Vilda djur föds fria, lever fria i naturen och väljer själva vad de äter.
 • Viltkött är ekologiskt i ordets rätta bemärkelse  – naturligt ekologiskt!

De här ätbara djuren jagas i Sverige

Klövvilt
Älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin och mufflon.

Rovdjur
Björn.

Småvilt
Hare, kanin och bäver.

Fågel
Fasan, rapphöns, ripa, tjäder, orre, kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, bläsand, kricka, ejder, skrak, knipa, alfågel, vigg, duva, morkulla, nötskrika, björktrast, kråka samt råka.