Om Svenskt Gårdsvilt

För dagens konsumenter är ursprung, näringsvärde, och djurets livscykel viktigare än pris och bredd i utbudet när man väljer vad som skall finnas på middagsbordet.

Dessa värden är precis det Svenskt Gårdsvilt vill representera, och på̊ så sätt kunna erbjuda människor en del av det Skogens skafferi erbjuder. Svenskt Gårdsvilt ska vara med och forma morgondagens livsmedelsutbud, att visa på de fördelar som finns med att äta viltkött.

Svenskt Gårdsvilt ska visa att vilt är den mest skonsamma formen av livsmedelsproduktion, för miljön, för djuret och för framtiden. Svenskt Gårdsvilt ska vara det nya alternativet för morgondagens konsumenter.

Svenskt Gårdsvilt tänker lite annorlunda
Vi vill känna att vi kan ansvara för djuret hela vägen från skog till tallrik.
Därför äger vi hela processen. På så vis kan vi kontrollera kvalitén på vårt kött själva, vi har noga utvalda kompetenser med under hela kedjan. Från skogen till tallriken.

Om Svenskt Gårdsvilt

För dagens konsumenter är ursprung, näringsvärde, och djurets livscykel viktigare än pris och bredd i utbudet när man väljer vad som skall finnas på middagsbordet.

Dessa värden är precis det Svenskt Gårdsvilt vill representera, och på̊ så sätt kunna erbjuda människor en del av det Skogens skafferi erbjuder. Svenskt Gårdsvilt ska vara med och forma morgondagens livsmedelsutbud, att visa på de fördelar som finns med att äta viltkött.

Svenskt Gårdsvilt ska visa att vilt är den mest skonsamma formen av livsmedelsproduktion, för miljön, för djuret och för framtiden. Svenskt Gårdsvilt ska vara det nya alternativet för morgondagens konsumenter.

Svenskt Gårdsvilt tänker lite annorlunda
Vi vill känna att vi kan ansvara för djuret hela vägen från skog till tallrik.
Därför äger vi hela processen. På så vis kan vi kontrollera kvalitén på vårt kött själva, vi har noga utvalda kompetenser med under hela kedjan. Från skogen till tallriken.